Ετικέτα: Rational

Βιώσιμη διαχείριση ενέργειας στην επαγγελματική κουζίνα: Είναι τόσο εύκολο.

Βιώσιμη διαχείριση ενέργειας στην επαγγελματική κουζίνα: Είναι τόσο εύκολο.

Η ενεργή συμβολή στην προστασία του κλίματος δεν είναι πλέον τάση, αλλά ήδη ένα πρότυπο. Ιδιαίτερα στις καντίνες και στα κυλικεία, στα νοσοκομεία και στους οίκους ευγηρίας, η βιωσιμότητα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή πρώτων υλών, ακόμη και εξοπλισμού κουζίνας. «Σε περιόδους εντατικής προσπάθειας προστασίας του κλίματος, όπως τα χρόνια που…