WWF: Οδηγός υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών

Το WWF Ελλάς στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Fish Forward μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε οι επιλογές μας να είναι ορθές και ωφέλιμες για εμάς και το περιβάλλον.

Το Fish Forward είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία του WWF, η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Η εκστρατεία υλοποιείται σε 11 χώρες με στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ως προς τις παγκόσμιες οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η υπεραλίευση αλλά και την ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών. Στο πλαίσιό της η WWF Ελλάς παρουσιάζει για πρώτη φορά το Fish Guide.

Σε αυτό ανακαλύπτουμε συνταρακτικά στοιχεία για την υπεραλίευση στον πλανήτη μας, απαραίτητες πληροφορίες για τα δημοφιλέστερα είδη ψαρικών, μαθαίνουμε ποια είδη προέρχονται από τις δικές μας θάλασσες και ποια είναι εισαγόμενα ενώ σε κάθε ψάρι υπάρχει και από μία ενδεικτική συνταγή!

Οι τρομακτικές στατιστικές

Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Στις μέρες μας τρώμε τη διπλάσια ποσότητα ψαρικών από ότι καταναλώναμε πριν από 50 χρόνια, αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 20 κιλά ψαρικών ανά άτομο το χρόνο. Αυτή η αύξηση όμως στην κατανάλωση έχει θέσει σε κίνδυνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς η αλίευση υπερβαίνει τη δυνατότητα προσφοράς των θαλασσών μας. Καθώς όλα είναι μία αλυσίδα σε κίνδυνο βρίσκονται και πολλές τοπικές κοινωνίες των αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίες συντηρούνται αποκλειστικά από την αλιεία. Οι εν λόγω τοπικές κοινωνίες αποτελούνται από περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους των οποίων η ζωή εξαρτάται από το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ψαρικά που εισάγει προέρχονται από τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Ενδεικτικό της προαναφερθείσας εισαγωγής είναι το γεγονός ότι το 85% των ψαριών που καταναλώθηκαν στις μεσογειακές χώρες της ΕΕ ήταν εισαγόμενα. Όσον αφορά στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Μεσόγειος το 93% των αξιολογημένων ιχθυαποθεμάτων της απειλείται ήδη από την υπεραλίευση ενώ παγκοσμίως το 31% των ιχθυαποθεμάτων είναι σε αυτό το καθεστώς.

WWF: Οδηγός υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών
WWF: Οδηγός υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών

Βασικές οδηγίες ορθής κατανάλωσης

Σύμφωνα με τις συμβουλές που μας δίνονται μέσα από τον Fish Guide και το WWF υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα ωστόσο απαιτείται συνεργασία, ευαισθητοποίηση και συντονισμός. Η πρώτη οδηγία είναι να αγοράζουμε μόνο πιστοποιημένα ψαρικά. Με αυτό τον όρο εννοούμε «τη σήμανση MSC ή ASC ή τη σήμανση βιολογικής προέλευσης, οι οποίες δείχνουν ότι τα ψαρικά μας προέρχονται από πιστοποιημένους αλιευτικούς στόλους, που χρησιμοποιούν βιώσιμες μεθόδους αλιείας ή αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας.»

Η δεύτερη οδηγία αφορά στο μέγεθος και την ηλικία των ψαριών που αγοράζουμε αποτρέποντάς μας από το να επιλέγουμε τον λεγόμενο «γόνο». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει όταν τα ψάρια που αγοράζουμε έχουν κάτω από ένα ορισμένο μέγεθος αυτό σημαίνει πως ακόμα δεν έχουν ενηλικιωθεί και συνεπώς δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν. Βέβαια δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε από μόνοι μας την ηλικία τους για αυτό συμβουλευόμαστε τους ψαράδες από τους οποίους τα προμηθευόμαστε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν αγοράζουμε γόνο.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς τι προϊόν αγοράζουμε και υπό ποιες συνθήκες έχει παραχθεί άλλωστε για αυτό το λόγο έχουν θεσπιστεί και οι ανάλογοι νόμοι στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί το περιεχόμενο τις τρίτης οδηγίας. Πριν αγοράσουμε ελέγχουμε το όνομα του προϊόντος, τη μέθοδο και την περιοχή αλιείας καθώς και το εάν προέρχεται από υδατοκαλλιέργεια, εάν είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο. Η τελευταία αλλά βασική οδηγία του WWF αφορά στις προσωπικές μας συνήθειες και μας παροτρύνει να επιλέγουμε την ποικιλία και να μην αγοράζουμε μόνο ένα είδος ψαριού. Με αυτό τον τρόπο αμβλύνουμε τις πιέσεις που ασκούνται στους θαλάσσιους πόρους.