Συσκευασίες μίας χρήσης για το ελαιόλαδο

28 Αύγουστος 2017

Αναμένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση που θα φέρει συσκευασίες μίας χρήσης για το ελαιόλαδο στις επιχειρήσεις εστίασης.

Πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή» αποκαλύπτει πως το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την απαγόρευση της χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με ελαιόλαδο στον κλάδο της εστίασης από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Αντ’ αυτών που χρησιμοποιούνται τώρα θα είναι υποχρεωτική η υιοθέτηση από τους επιχειρηματίες συσκευασιών μίας χρήσης με το αντίστοιχο επώνυμο προϊόν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα η εν λόγω ρύθμιση θα συμπεριληφθεί στις καινούργιες αγορανομικές διατάξεις (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών) οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν στο προσεχές διάστημα. Η δημόσια διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί ήδη από τον Απρίλιο εκκρεμεί όμως η υπογραφή της υπουργικής απόφασης.

Αναμένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση που θα φέρει συσκευασίες μίας χρήσης για το ελαιόλαδο στις επιχειρήσεις εστίασης.
Αναμένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση που θα φέρει συσκευασίες μίας χρήσης για το ελαιόλαδο στις επιχειρήσεις εστίασης.

Οι φιάλες μίας χρήσης που αναμένεται να χρησιμοποιούνται με το νέο έτος θα πρέπει στην ετικέτα τους να φέρουν και όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις που φέρουν και οι κλασικές συσκευασίες επώνυμου ελαιόλαδου. Όσον αφορά το εάν η χρέωση θα περάσει στον καταναλωτή ή όχι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης ανά επιχείρηση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση πάντως φέρει ήδη τη σύμφωνη γνώμη του κλάδου εστίασης ενώ αποτελεί την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των ελαιοπαραγωγών. Ανάλογη κίνηση είχε εξαγγελθεί και το 2014 από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Καρασμάνη χωρίς ωστόσο να νομοθετηθεί.
Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν ήδη σε άλλα ελαιοπαραγωγικά κράτη όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Κύπρος ενώ ορισμένες επιχειρήσεις επισιτισμού στην Κρήτη έχουν προχωρήσει ήδη στη χρήση μη επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών για το ελαιόλαδο ικανοποιώντας το αίτημα των τουριστών για συσκευασμένο ελαιόλαδο. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου πρόκειται να ενισχύσει τους παραγωγούς και τις εταιρείες τυποποίησης ελαιόλαδου ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης με τη συγκεκριμένη πρακτική θα ενισχύσουν το κύρος τους.