Επιδοτήσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

30 Αυγούστου 2017

Την πρόθεσή του για την επιδότηση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς ανακοίνωσε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου.

Με την ανάλογη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κοινοποίηση η Εκτελεστική Γραμματεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου-ΔΟΕ την πρόθεση για επιδότηση προγραμμάτων εορτασμού στις χώρες που αποτελούν μέλη του με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς 2017» στις 26 Νοεμβρίου. Οι επιδοτήσεις θα αφορούν σε δραστηριότητες οι οποίες αναμένεται να λάβουν χώρα από τις 15 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να συνοδεύονται από τους ανάλογους ενημερωτικούς φακέλους και θα πρέπει να έχουν φτάσει στην Εκτελεστική Γραμματεία του ΔΟΕ μέχρι τις 25 Αυγούστου. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις έχουν ως στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης για πρωτοβουλίες που έχουν δίνουν στη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς το χαρακτήρα της κοινής δράσης όλων των χωρών μελών του ΔΟΕ.

Η «Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς 2017» θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου.
Η «Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς 2017» θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Σύντομα αναμένεται να υπάρξει από πλευράς ΔΟΕ επίσημη δήλωση για τη διευκρίνιση του είδους των εκδηλώσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Το σίγουρο είναι πως επιβεβλημένη είναι η διοργάνωση μίας συνέντευξης Τύπου ή παρόμοιου χαρακτήρα εκδήλωσης η οποία θα προσφέρει την ανάλογη προβολή στην Παγκόσμια Ημέρα της Ελιάς. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να συμπεριληφθούν εκδηλώσεις και ενέργειες όπως είναι οι εμπορικές εκθέσεις με θέμα την ελιά και τα προϊόντα της, συναφή σεμινάρια και συμπόσια με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων καθώς και η παραγωγή διαφημιστικού υλικού ανάλογου περιεχομένου.

Το μέγιστο ύψος του ποσού που έχει καθοριστεί από το ΔΣΕ αγγίζει τα 4000 ευρώ και βασικός περιορισμός είναι να μην αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της δραστηριότητας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βασικό γνώμονα την αρχή της «πρώτης επείγουσας εξυπηρέτησης».

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/413-grants