Κορυφαία η «μαγιάτικη» φέτα των Γρεβενών

27 Ιουλίου 2017

Νέα έρευνα από το ΑΠΘ κατέδειξε ότι τόσο η «μαγιάτικη» φέτα των Γρεβενών όσο και το γάλα των αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής από τις περιοχές των Γρεβενών έχουν υψηλή θρεπτική αξία. 

Πρόκειται για έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εργαστηρίο Γενικής και Ειδικής Zωοτεχνίας του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως το «Μαγιάτικο» γάλα και τυρί των αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής από τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές διαθέτουν αυξημένα ωφέλιμα λιπαρά οξέα για τον άνθρωπο σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 32%. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση οφείλεται στην πλούσια βλάστηση που υπάρχει στις συγκεκριμένες περιοχές η οποία και προσδίδει όλα αυτά τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο γάλα. Ειδικότερα τα κτηνοτρφικά προϊόντα των Γρεβενών διαθέτουν ιδαιτέρως υψηλά ποσοστά σε ωφέλιμα λιπαρά CLA, ω3, ακόρεστα λιπαρά ενώ ειδικά η σχέση ω6/ω3 αγγίζει το 2,59. Επιπλέον στα προϊόντα που παράχθηκαν από το συγκεκριμένο γάλα αναγνωρίστηκαν και τερπενοειδή συστατικά τα οποία τους προσδίδουν αυτή την ξεχωριστή ταυτότητα.

Τόσο η «μαγιάτικη» φέτα των Γρεβενών όσο και το γάλα των αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής από τις περιοχές των Γρεβενών έχουν υψηλή θρεπτική αξία. 
Τόσο η «μαγιάτικη» φέτα των Γρεβενών όσο και το γάλα των αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής από τις περιοχές των Γρεβενών έχουν υψηλή θρεπτική αξία. 

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας ο αναπληρωτής καθηγητής του εργαστηρίου του Α.Π.Θ. κ. Ευθύμιος Σινάπης έδωσε έμφαση στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων των Γρεβενών ειδικά για την περίοδο Μάϊο-Ιούνιο ενώ έκανε την πρόταση να γίνεται συλλογή του γάλακτος εκείνης της περιόδου από τυροκομεία της περιοχής για την παραγωγή φέτας ανώτερης ποιότητας.

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Πίνδος», η έναρξή της έγινε το 2009 ενώ ακόμα δεν έχει παραδοθεί στους αρμόδιους καθώς από το 2011 δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα η αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή της.