ΕΦΕΤ: Ποια υλικά είναι κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα;

21 Μαΐου 2017

Ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και χρήση προϊόντων Υλικών και Αντικειμένων που πρόκειται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.).

Πόσο καλά είμαστε ενημερωμένοι αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμά μας; Το θολό τοπίο έρχεται να ξεκαθαρίσει η οδηγία του ΕΦΕΤ. Σε αυτήν γίνεται σαφές ποια προϊόντα υπάγονται στους συγκεκριμένους περιορισμούς αλλά και ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν αλλά και ποια είναι η κατάλληλη σήμανση η οποία μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές στο να τα αναγνωρίσουν.

Ποια είναι τα ΥΑΕΤ προϊόντα;

Το πρώτο άρθρο της οδηγίας είναι αφιερωμένο στην κατανόηση του αρκτικόλεξου ΥΑΕΤ (υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τα τρόφιμα). Πρόκειται για προϊόντα όπως είναι τα επιτραπέζια και τα μαγειρικά σκεύη, υλικά και αντικείμενα αποθήκευσης καθώς και είδη παιδικής διατροφής. Τα εν λόγω προϊόντα ελέγχονται με ειδική νομοθεσία που εντάσσεται στη γενικότερη νομοθεσία των τροφίμων. Ο λόγος για τον οποίο ελέγχονται είναι για να επιβεβαιωθεί πως: «είναι αδρανή και δεν επιδρούν αρνητικά στα τρόφιμα επιμολύνοντας τα με ουσίες που μεταφέρονται από αυτά προκαλώντας αλλοίωση στη σύνθεση του τροφίμου και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία.»

Το προϊόντα που έχουν περάσει επιτυχώς τον έλεγχο σημαίνει πως είναι κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ότι έχουν ελεγχθεί ως τις συνθήκες χρήσης ενώ έχει προσδιοριστεί και εάν είναι κατάλληλο για μοναδική ή επαναλαμβανόμενη χρήση.

ΕΦΕΤ: Ποια υλικά είναι κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα;
ΕΦΕΤ: Ποια υλικά είναι κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα;

Τι πρέπει να προσέχουμε;

Προτού λοιπόν προβούμε στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο πρόκειται να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα που καταναλώνουμε ή αποθηκεύουμε θα πρέπει να αναζητήσουμε τις πληροφορίες είτε επάνω τους, είτε σε συνοδευτική ετικέτα ενώ δεν αποκλείεται η σχετική πληροφόρηση να παρέχεται μέσω επιγραφής στο ράφι όπου βρίσκονται τα προς πώληση προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ενδείξεις όπως τη φράση «για επαφή με τρόφιμα» ή την ειδική ένδειξη σχετικά με τη χρήση τους, όπως «μηχανή του καφέ», «φιάλη κρασιού» ή το σύμβολο με το ποτήρι και το πιρούνι. Στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται θα πρέπει να διαβάσουμε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή μη του προϊόντος που αγοράζουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://portal.efet.gr/images/efet_res/docs/nutrition/yaet2017.pdf