Ημερίδα για την καλλιέργεια του ρυζιού

13 Δεκεμβρίου 2016

Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και το Ινστιτούτο Σιτηρών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ: Έξυπνες Υπηρεσίες και Προϊόντα για το Ρύζι με τη χρήση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Bιώσιμη ανάπτυξη στην καλλιέργεια του ρυζιού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα: Dock Six II, δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 65).

Ημερίδα για την καλλιέργεια του ρυζιού
Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και το Ινστιτούτο Σιτηρών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ: Έξυπνες Υπηρεσίες και Προϊόντα για το Ρύζι με τη χρήση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Bιώσιμη ανάπτυξη στην καλλιέργεια του ρυζιού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΜΗΣ για την καλλιέργεια του ρυζιού τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και η συμβολή τους:

  • στη μείωση του κόστους της παραγωγής της καλλιέργειας
  • στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
  • στη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ρυζιού
  • Η πρόσβαση στην ημερίδα είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η ημερίδα «Bιώσιμη ανάπτυξη στην καλλιέργεια του ρυζιού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών» διοργανώνεται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και το Ινστιτούτο Σιτηρών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ: Έξυπνες Υπηρεσίες και Προϊόντα για το Ρύζι με τη χρήση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων.