Σε διαβούλευση τα ευρωπαϊκά πρότυπα εμπορίας αγροτικών προϊόντων

6 Ιουλίου 2021

Σε δημόσια διαβούλευση η αναθεώρηση των προτύπων εμπορίας της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα. Με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για πιθανή αναθεώρηση των κοινοτικών προτύπων εμπορίας για τα αγροτικά προϊόντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου.

Η διαβούλευση εξετάζει ειδικότερα τις δυνατότητες των προτύπων μάρκετινγκ για την αύξηση της προσφοράς βιώσιμων προϊόντων και τον εξορθολογισμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ στοχεύει στην συμμετοχή φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων όπως παραγωγοί, έμποροι, λιανοπωλητές και οι ενώσεις τους, καταναλωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εθνικές αρχές. Σημειώνεται ότι αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”.

Τι καθορίζουν τα Πρότυπα Εμπορίας
Τα πρότυπα εμπορίας καθορίζουν την ποιότητα των προϊόντων, που διατίθενται στην αγορά και στους καταναλωτές μέσω υποχρεωτικών κανόνων ή προαιρετικών δεσμευμένων όρων. Στηρίζονται σε τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για τον καθορισμό ομοιόμορφων εμπορικών χαρακτηριστικών. Για τα γεωργικά προϊόντα, αυτό καλύπτει τη φρεσκάδα ή την ταξινόμηση μεγέθους, την παρουσίαση, την επισήμανση, τη συσκευασία κ.λπ., ωστόσο οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί επίσης να επηρεάσουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής. Τα πρότυπα εμπορίας ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για προϊόντα που καταλήγουν στον καταναλωτή και εξειδικεύουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούνται, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους (π.χ. ελευθέρας βοσκής για προϊόντα πουλερικών)