Προσπάθεια προώθησης του brand name της «Ελληνικής Διατροφής»

5 Μαΐου 2021

Το ισχυρό brand «Ελληνική Διατροφή» θα συνεισφέρει στο rebranding της Ελλάδας, τονίζει ο νέους Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός και στρέφει όλες τις ενέργειές του προς αυτή την κατεύθυνση.

Την ανάδειξη του brand της «Ελληνικής Διατροφής», που μπορεί να προσελκύσει νέους επισκέπτες στη χώρα μας, να διαφημίσει την Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά και να συνδέσει τα διάφορα είδη θεματικού τουρισμού μεταξύ τους, επιδιώκει με συγκεκριμένες παρεμβάσεις ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.
Πιο αναλυτικά, σε σειρά τηλεδιασκέψεων που πραγματοποίησε ο υπουργός τόσο με το Ελληνο-Ολλανδικό Επιμελητήριο, την Ολλανδή Πρεσβευτή, Stella Roner, αλλά και την Επίτροπο Υγείας της Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδου, ο κος Λιβανός επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως η ενίσχυση της ταυτότητας της “Ελληνικής Διατροφής”, η προστασία των Ελληνικών προϊόντων, όπως το γιαούρτι από απομιμήσεις και παραπλανητικές πρακτικές στις διεθνείς αγορές, η προωθούμενη πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εμπρόσθια επισήμανση των τροφίμων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα, καινοτόμες και βιώσιμες καλλιεργητικές μεθόδους, δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και την αντιμετώπιση των πολύπλευρων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγή.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρωτοβουλίες που αφορούν σε νέους αγρότες, με ισχυρή καινοτομική και βιώσιμη διάσταση, καθώς και στην προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον πρωτογενή τομέα.
Επιπλέον, παρουσίασε στην Επίτροπο της ΕΕ την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για την επανατοποθέτηση και την προώθηση του brand name της «Ελληνικής Διατροφής» ως αναπόσπαστου στοιχείου της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας, στο πλαίσιο και της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και υπογράμμισε ότι κρίσιμη παράμετρο της πρωτοβουλίας αποτελεί η πλήρης εναρμόνιση και ουσιαστική συμβολή της πρωτοβουλίας στην εφαρμογή των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής «From Farm to Fork».
Επίσης, ο κ. Λιβανός έθεσε το ζήτημα της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΕΕ για την εμπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων (Front of Pack Nutrition Labeling). Επισήμανε την ανάγκη για εναρμόνιση των συστημάτων στην ΕΕ, εκφράζοντας ταυτόχρονα σοβαρές επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την πληρότητα προτεινόμενων σχημάτων όπως το Nutriscore, και υπογράμμισε την ανάγκη οποιοδήποτε σύστημα επισήμανσης να λαμβάνει επαρκώς υπόψη όλες τις διατροφικές παραμέτρους και να μην υποβαθμίζει τη διατροφική αξία των παραδοσιακών διαιτολογίων και τροφίμων όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο.