Γύρος… ο πιστοποιημένος!

29 Δεκεμβρίου 2018

Ως το πρώτο Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) της χώρας αναμένεται να γίνει ο γύρος.

Ο ελληνικός γύρος αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο προϊόν της χώρας που θα πιστοποιηθεί ως ΕΠΙΠ, δηλαδή Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επισπεύσει τη διαδικασία, για τη νομοθετική κατοχύρωση του γύρου και την ένταξή του στον επίσημο κατάλογο των ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπουργική απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευθεί, θα καθορίζει τη διαδικασία αναγνώρισης του προϊόντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βασίζεται στο γεγονός ότι ο γύρος είναι στενά συνδεδεμένος με την ελληνική γαστρονομία και παρασκευάζεται με ειδικό τρόπο, που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική και παράγεται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες.
Η χώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλει να προασπίσει τον αυθεντικό τρόπο παρασκευής, καθώς είναι μεγάλες οι ποσότητες εισαγόμενου «γύρου» παραγόμενου από γειτονικές χώρες, με χρήση απαγορευμένων προσθέτων όπως του φωσφορικού άλατος. Επιπλέον η έγκριση του γύρου ως ΕΠΙΠ με τα ελάχιστα προβλεπόμενα από την αυστηρή μας νομοθεσία συστατικά θα δημιουργήσει ασπίδα προστασίας από τον αθέμιτο εισαγόμενο ανταγωνισμό και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των εξαγωγών.
«Με την πιστοποίηση» τόνισε ο υπουργός μιλώντας σε ημερίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) «θεωρούμε ότι θα υπάρχει νομοθετική κατοχύρωση του ελληνικού γύρου, που θα είναι το πρώτο προϊόν ΕΠΙΠ της Ελλάδας στην ΕΕ. Έτσι, θα πιστοποιηθεί η διαδικασία της παρασκευής και η «συνταγή» του».
Τα προϊόντα ΕΠΙΠ είναι μία από τις κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων, όπως είναι αντίστοιχα τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

ΕΠΙΠ χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που:

  • Δεν συνδέεται με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,
  • Παράγεται βάσει καθορισμένων προδιαγραφών,
  • Η σύνθεση, η παραγωγή ή η μεταποίησή του αντιπροσωπεύουν την παραδοσιακή πρακτική για το συγκεκριμένο προϊόν ή οι πρώτες ύλες ή τα συστατικά του είναι τα παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα για το συγκεκριμένο προϊόν.